Dane adresowe

Jacek Brańka
Jaroszowice 154
34-100 Wadowice
Telefon:+48 0 608 193 865
E-mail: gaprzyskawie@op.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  • 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Jacek Brańka "Noclegi" z siedzibą w Jaroszowicach, Jaroszowice 154, 34-100 Jaroszowice tel. 608 193 865; e-mail: gaprzyskawie@op.pl
  • 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: możliwość wykonania przeze mnie usługi, na którą Pani/Pan zgłasza zapotrzebowanie i chęć z jej skorzystania, wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi. Nie wykorzystuję Państwa danych osobowych w celach marketingowych.
  • 3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych rozczeń.
  • 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • 5. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolone, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.